ALGEMENE VOORWAARDEN (NL VERSIE)

TOEPASSELIJKHEID
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de webwinkel van Koedoe & Co BV (hierna te noemen Koedoe & Co) en dekken alle verkoop-, leverings- en betalingshandelingen aan onze consumenten via de website www.koedoe-co.nl. Door een bestelling te plaatsen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

Wij behouden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen, op voorwaarde dat de wijzigingen op onze website gepubliceerd worden. Op de website www.koedoe-co.nl en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

OVEREENKOMST & VOORBEHOUD
Een overeenkomst komt tot stand nadat u van www.koedoe-co.nl per e-mail een bevestiging van uw bestelling heeft ontvangen. Het staat Koedoe & Co vrij om online bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren. De artikelen blijven eigendom van Koedoe & Co tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

Wij doen ons best om onze website zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan voorkomen dat een besteld product bij verzending helaas niet meer op voorraad blijkt te zijn. U krijgt in dit geval zo snel mogelijk bericht van ons. Het betaalde bedrag wordt binnen 14 dagen teruggestort op uw rekening.

PRIJZEN & LEVERING
De prijzen die op de site staan vermeld zijn inclusief het wettelijk verplichte Btw-tarief (21%) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten in Nederland zijn €5,99 voor bestellingen onder de €150,-, boven de €150,- worden geen verzendkosten gerekend in Nederland. Kosten voor verzendingen naar landen buiten Nederland, zoals België, Duitsland, Frankrijk en Italië, rekenen we de standaardtarieven van POST NL.

U kunt ons niet houden aan prijsvermeldingen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien er sprake is van een aanbieding staat dit uitdrukkelijk op de website vermeld. Een aanbieding geldt altijd zolang de voorraad strekt. Koedoe & Co heeft het recht om de prijzen te allen tijde te wijzigen. Met een prijswijziging komen er geen veranderingen voor reeds geplaatste en betaalde orders. Deze zullen afgehandeld worden volgens de overeengekomen prijs.

Wij streven ernaar uw bestelling binnen 3 werkdagen te verzenden na ontvangst van uw betaling. Mocht het voorkomen dat wij van deze levertermijn moeten afwijken, dan krijgt u daarvan binnen 24 uur bericht. De wettelijk vastgestelde termijn bedraagt maximaal 14 dagen na ontvangst van een betaling. Bezorging geschiedt door pakketservice Post NL. Let op: wanneer uw bestelling naar een niet-EU land wordt verzonden, kunnen er bij ontvangst invoerrechten in rekening worden gebracht.

OVERMACHT
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de overeenkomst indien dit te wijten is aan overmacht. Onder overmacht verstaan wij onvoorziene omstandigheden zoals o.a. brand, bedrijfsstoringen, overheidsbepalingen (bijv. importbeperkingen) en logistieke problemen, waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Eventuele betalingen worden in dat geval teruggeboekt. Indien deze situatie onzes inziens van tijdelijke aard is, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot deze situatie zich niet meer voordoet en wij alsnog kunnen leveren. Wij zijn in geval van overmacht nooit verplicht om enige schadevergoeding te betalen.

BETALEN
De betaling kan worden gedaan op één van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen en betalen van een bestelling ontvangt u direct een automatisch gegenereerd bericht per e-mail met vermelding van het totaalbedrag van uw bestelling inclusief verzendkosten en bestelnummer.

De betaling dient altijd volledig te worden voldaan met één van de volgende betalingsmogelijkheden:
• Direct en online door middel van creditcard. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.
• Direct via i-Deal in Nederland, indien u bankiert via internet bij bijv. de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ING of Postbank. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode i-Deal. U selecteert vervolgens uw online bank. Volg vervolgens de normale procedure voor betalingen via internetbankieren. Betalingen via iDeal worden dezelfde werkdag nog verwerkt. Het totaal te betalen bedrag dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling bij ons op de rekening te staan.
• Daarnaast is het ook mogelijk om te betalen via een PayPal account. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van het bankrekeningnummer van Koedoe & Co.

RETOURNEREN
Wij doen er alles aan om u via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze binnen 14 dagen retour worden gezonden. Deze zichttermijn van 14 dagen gaat in op het moment dat het artikel door jou op het bezorgadres is ontvangen. Alle op de Koedoe & Co webshop gekochte artikelen kunnen worden geretourneerd, m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Indien u een artikel wil ruilen voor een ander artikel of een andere maat, kan het betreffende artikel worden teruggestuurd en vervolgens een nieuwe bestelling geplaatst in de webshop. Retourneren is op eigen kosten. Wanneer de volledige bestelling retour komt worden tevens de verzendkosten vergoed.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de bestelling te retourneren (herroepen). Als de bestelling wordt geannuleerd, ontvangt u alle betalingen terug die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief verzendkosten (bij retournering van gehele bestelling). Wij betalen binnen een termijn van 14 dagen. Wij hebben daarbij wel het recht te wachten op een retourbewijs/dan wel aankomst in het magazijn.

Helaas kunnen wij geen producten accepteren die u al langer dan 14 dagen in uw bezit zijn geweest en/of wanneer u de producten niet hebt gekocht in de webshop www.koedoe-co.nl. Retourzendingen zijn alleen mogelijk als dit binnen 14 dagen na ontvangst is aangemeld bij een postkantoor. Bewaar het verzendbewijs dat u hier ontvangt dan ook goed.

– De producten mogen geen sporen tonen van dat ze gedragen zijn, vlekken hebben, stinken of beschadigd zijn.
– De product(en) moeten het originele aangehechte label hebben.
– De product(en) moeten in de originele verpakking zitten.

Mocht u een product ontvangen in een minder perfecte status, meldt dit dan zo snel mogelijk bij onze klantenservice per mail naar: customerservice@koedoe-co.nl

KLACHTEN
Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, stuur dan binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling een e-mail naar customerservice@koedoe-co.nl. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met jou oplossen.

U dient de kleding met zorg te behandelen en te wassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk. Indien u kiest of gekozen hebt voor een afwijkende methode, zal uw klacht altijd ongegrond worden verklaard. Dit geldt ook indien de kleding gedragen is, u zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksinstructies niet goed heeft opgevolgd. Wij zijn nooit verplicht om enige vergoeding te betalen voor schade dan wel vervolgschade die ontstaat door het leveren van een defect artikel.

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Koedoe & Co gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Deze privacygevoelige informatie wordt niet doorgegeven aan derden, deze wordt enkel en alleen voor bestellingen die u zelf plaatst gebruikt. Indien u geen mailing van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de nieuwsbrief. Volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens bent u te allen tijde gerechtigd uw persoonlijke gegevens te laten wijzigingen of rectificeren. Ga naar ‘Privacy & cookie statement’ om onze uitgebreide privacy beleid te lezen.

VRAGEN EN OPMERKINGEN
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben, neem u dan contact op per e-mail customerservice@koedoe-co.nl.

COLOFON

Koedoe & Co BV, Dashage 1, 5258 XE, Berlicum
E-mail: customerservice@koedoe-co.nl
BTW nummer: NL861734245B01
KVK: 80608647

BANK: NL94BUNQ2053753668

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd of voor andere doeleinden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Koedoe & Co BV.

Koedoe &Co doet er alles aan om haar productie uitsluitend onder te brengen bij organisaties die zich aan de fair trade code of conduct houden.

TERMS & CONDITIONS (ENGLISH VERSION)

APPLICABILITY

These general terms and conditions apply to the web shop of Koedoe & Co BV (called hereafter Koedoe & Co) and cover all sales, deliveries and payments to our clients through the website www.koedoe-co.nl. By placing an order you explicitly agree with these terms and conditions. We shall at all times retain the right to change or supplement these terms and conditions, provided that these changes are published on our website. The website www.koedoe-co.nl and these general terms and conditions are subject to Dutch law. Any disputes will be settled in court and shall be subject to Dutch law. Any possible disputes will be settled by the court in ’s-Hertogenbosch.

AGREEMENT & CONDITIONS

When you have placed your order and received an order confirmation e-mail from www.koedoe-co.nl you have legally entered into an agreement with Koedoe & Co. shall retain the right to refuse online orders without reason given. The products you have ordered shall remain the property of Koedoe & Co until you have paid the full invoice amount.

We shall do everything in our power to keep the website up-to-date. However, it is possible that certain products are temporarily unavailable. In that case you will receive an email as soon as possible. The amount will be refunded within 14 days on your account.

PRICES & DELIVERY

The prices stated on the website are inclusive of VAT (21%) and exclusive of shipping costs. In The Netherlands orders over €150,00 will be delivered for free. For the other countries it varies and will be the standard shipping prices of POST NL.
Cyndium cannot be held liable for incorrectly stated prices, for example as a result of entry or printing errors. No rights can be derived from incorrect price information.
Special offers are clearly indicated on the website. Offers remain valid if stock lasts. Koedoe & Co BV is authorized to adjust the prices at any time. With a change of prices no changes will be made in price for already made and/or paid orders. These orders will be completed for the prices that were agreed upon at time of purchase.
Koedoe & Co aims to send your order within 3 working days after receipt of your payment. The legal delivery term is within 14 days after receipt of payment. In case our delivery time is delayed, we will email you as soon as possible, but within 24 hours.
All orders will be send via Post NL.
Note: when you send your order to a non-EU country, import duties may be charged at delivery.

FORCE MAJEURE

Koedoe & Co cannot be held liable for force majeure circumstances. Force majeure circumstances are unpredicted circumstances, for instance fire, malfunctions, government provisions (for example import limitations) and logistical problems, which prevent us from meeting our obligations. In such circumstances any payments that have already been made shall be paid back as soon as possible. If we feel that the force majeure situation is only temporary we can postpone realization of the agreement until the force majeure situation no longer exists and we are able to carry out the delivery. In force majeure circumstances we cannot be held liable or held to pay any damages.

PAYMENT

Payment can be carried out through the methods indicated in the ordering process. After you have placed and paid your order you will receive an e-mail stating your order number and the total sum of your order including shipping costs.

Payment must always be fulfilled in one of the following ways:

iDEAL: For Dutch users it is possible to pay with online banking.

Credit Card: On our webshop you can also pay with MasterCard and VISA. The payment is always made via a secure SSL server, which sends your data encrypted.

PayPal: It is also possible to pay with your PayPal account.

Your financial details are always treated as confidential. Koedoe & Co does not have access to your credit card data; this information is only available to Mollie, our payment provider.

The date of payment is the credit entry date of the bank account number of Koedoe & Co.

RETURNS

On our website we try to provide you with as much information about our products as possible. However, if a product does not live up to your expectations you can always return it to us within 14 days after receipt. Please state the reason why you wish to return the product to us. The term of approval shall take effect on the day your ordered product is delivered to the delivery address you stated in your order. All items bought in the Koedoe & Co BV webshop can be returned, apart from personalized products. If you want to exchange an item for another item or a different size, you have to send the item back and you will have to place a new order in the webshop. The costs for returning are for your own expense.

Please read the following information carefully:

Unfortunately we cannot accept products that you have in your possession for more than 14 days and/or that you have not bought in our webshop www.koedoe-co.nl. Returning items is only possible when you delivered the package to a postal service within 14 days of receipt. If you wish to exchange an item, you need to follow the same procedure as returning. Place the exchanging item as a return, send it back and order a new item in our webshop.

We only accept returned products that comply with the following:

The return form should be complete; half completed forms will not be accepted and you will be notified by email in this case.
The product should not show marks of being worn, such as stains, smell and wear use damage.
The items(s) should be intact with the original labels attached.
The items(s) should be in the original packaging.
Should you receive an item in a less than perfect state, please report it to our Customer Service as soon as possible. Please contact our Customer Service by e-mail via customerservice@koedoe-co.nl.
Returned products that have not been returned within the stated period of time shall not be accepted. The sum of the returned products shall, including shipping costs (if complete order is returned)and/or settlement of any loss in value be paid back to you as soon as possible, but we strive within 14 days.

COMPLAINTS

We do everything in our power to deliver a perfect product to you. If you nonetheless find any faults or errors in your delivery, please send an e-mail to customerservice@koedoe-co.nl. We shall contact you as soon as possible and try to solve the problem. Please treat your clothing with care and always follow the washing instructions inside. If you decide or have decided upon a different washing method, your complaint shall always be considered invalid. This also applies to worn clothing, make-shift repairs or failure to follow the user instructions. We can never be held to pay any compensation or settle any consequential loss as a result of the delivery of a defective product.

PERSONAL DATA ACT

Koedoe & Co treats all personal data as confidential. Privacy-sensitive information is never passed on to third parties and shall only be used for orders that you place on our website. If you do not wish to receive any mailings from us, unsubscribe on the bottom of the e-mail. The Personal Data Protection Act states that you can at all times change or rectify your personal data. For more information concerning privacy we refer to our ‘Privacy & cookie statement’ section.

QUESTIONS & REMARKS

If you have any questions after reading these general terms and conditions, please contact us by e-mail at customerservice@koedoe-co.nl.

COLOPHON

Koedoe & Co BV, Dashage 1, 5258 XE, Berlicum
E-mail: customerservice@koedoe-co.nl
VAT number: NL861734245B01
Chamber of Commerce: 80608647

All rights reserved. This website and/or any of its features may not be copied or used without the explicit written approval of Koedoe & Co BV.